Kenneth Cole R.S.V.P.

100 . 2
2 607
KENNETH COLE
Kenneth Cole  R.S.V.P. - ,   - Jon Bon Jovi . Frank Voelkl . RSVP .
 : , , . 
"": , , .
 : , .
    2007  .
8 (916) 937-937-7